جستجوی اعضاء
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام
 

انتخاب شایسته نماینده جامعه متخصصین نساجی ایران در انتخابات هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران

انتخاب شایسته نماینده جامعه متخصصین نساجی ایران در انتخابات هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران

 

 

انتخابات خانه صنعت و معدن  استان تهران که اعضای آن را تشکل ها  تشکیل می دهند با ترکیب  ۷ نفر عضو اصلی هئیت مدیره، ۲ عضو علی البدل و یک بازرس امروز مورخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۸ در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد که طی آن آقای مهندس علیرضا حائری، نماینده جامعه متخصصین نساجی ایران به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران انتخاب شد.

انتخاب شایسته نماینده جامعه متخصصین نساجی ایران در انتخابات هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران

انتخابات خانه صنعت و معدن استان تهران که اعضای آن را تشکل ها تشکیل می دهند با ترکیب ۷ نفر عضو اصلی هئیت مدیره، ۲ عضو علی البدل و یک بازرس امروز مورخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۸ در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد که طی آن آقای مهندس علیرضا حائری، نماینده جامعه متخصصین نساجی ایران به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران انتخاب شد.

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال