جستجوی اعضاء
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام
 

آیا آماده انقلاب صنعتی چهارم هستیم؟

انقلاب صنعتی چهارم آغاز شده است و تمامی صنایع در جهان از جمله صنعت نساجی حرکت خود را بدین سمت آغاز نموده اند. در حالیکه جهان در حال گذار از انقلاب صنعتی سوم به چهارم به منظور هوشمند سازی صنایع و پیوند دنیای فیزیکی در سطح کارگاه های تولیدی به اینترنت و دنیای سایبری است در ایران بسیاری از شرکت ها در حال بررسی و امکان سنجی پذیرش فن آوری اطلاعات یا انقلاب صنعتی سوم در واحدهای تولیدی خود هستند. انقلاب صنعتی سوم استفاده از علم الکترونیک و فن آوری اطلاعات به منظور بهبود تولید و تولید خودکار هست که علی رغم آشکار و هویدا بودن مزیت های آن در تولید، هنوز برای اغناء برخی مدیران صنایع نیازمند برگزاری جلسات مختلف و شرح امتیازات آن می باشد.

در حالیکه در نمایشگاه نساجی ایتمای 2019 بارسلون شعار "بگذارید سنسورهای بیشتر کارههای ما را انجام دهند" یا "تعامل حداکثری میان تأمین کنندگان واحدهای تولیدی، مشتریان واحدهای تولیدی و واحدهای تولیدی در زنجیره تأمین آینده بازار است "به گوش می رسد در برخی کارخانجات ما اینکه هنوز به روش سنتی و دستی کارها باید انجام شود و یا سیستماتیک و با استفاده از کامپیوتر هنوز جای مناقشه و بحث می باشد. خرید ماشین آلات نو و به روز بدون تغییر نگرش مدیران و پذیرش انقلاب های صنعتی رخ داده،  بدون به روزرسانی فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری، روش حل مشکلات تولید، طریقه افزایش راندمان تولید، روش مدیریت و گزارشگیری امری به نظر غیر عملیاتی می باشد.

انقلاب صنعتی سوم سبب تغییر ماشین آلات گردید و کار با ماشین آلات نیازمند استفاده از کامپیوتر شد. این گره خوردن تولید با کامپیوتر در صنایع ما سبب شد مدیران هزینه های ناشی از این تغییر را به ناچار بپذیرند و از کامپیوتر و تجهیزات آن استفاده نمایند ولی در جایی که هنوز می توانستند از روش های مبتنی بر کاغذ استفاده کنند یا همان روش های سنتی، تغییرات کند تر و آهسته تر پیش رفت. این نوع نگاه بیانگر این مطلب است که هنوز روح این تغییرات توسط برخی از تصمیم گیران صنعتی درک نشده است. به عنوان مثال در صنعت بافندگی پارچه و فرش با انقلاب صنعتی سوم، ژاکاردهای الکترونیکی به منظور کار و بافت محصول نیازمند فایل به صورت کامپیوتری گردیدند لذا جهت طراحی و بافت ریزی نقشه چاره ای جز استفاده از کامپیوتر جهت طراحی و بافت ریزی نیست. حال اینکه این تغییر در کنار هزینه استفاده از نرم افزار و سخت افزار مورد نظر مزایای بیشماری نصیب تولیدکنندگان می نمود که از آن جمله می توان به کاهش فضای انبارداری کاغذ پانچ شده، سرعت تغییر در طرح، امکان برنامه ریزی تولید و در نهایت افزایش قابل ملاحظه سرعت بافت و راندمان اشاره نمود. در همین هنگام مدیریت خط تولید و برنامه ریزی تولید به علت افزایش و تنوع تولید و تقاضا نیز از اهمیت خاصی برخوردار شد. ارتباط بخش فروش با مالی، انبار، تولید و گرفتن گزارش های دقیق به منظور برنامه ریزی حداکثری و افزایش راندمان و بهره وری ماشین آلات نوین صنعتی از مزایای این سیستم ها بود ولی مدیران کمی به این بخش اقبال نشان دادند. تا جایی که امکان استفاده از کاغذ و خودکار و اعداد و ارقام جمع آوری شده توسط پرسنل می توانست عملیاتی باشد، از فن آوری اطلاعات در این بخش استفاده نشد.

یک مثال دیگر در صنعت پوشاک، استفاده از کامپیوتر به منظور الگوسازی و چیدمان الگوها جهت برش بر روی لایه پارچه پهن شده است. چند سالی است برش بدین صورت در کشورمان ورود پیدا کرده است ولی هنوز کارخانجاتی هستند که به این مسأله ورود نکرده اند. این در حالی است که امروزه در تولید پوشاک در سطح جهان، سفارش از فروشگاه و تولید در کارخانه بر اساس سفارش مشتری مورد بحث است. در صنعت پوشاک مدیریت تأمین یکپارچه و سریع بر اساس نیاز مشتری در حال گسترش است. پس هرچه سریعتر تمامی داده ها باید از فروشگاه بر روی میز تولید برود و در کمترین زمان ممکن سفارش مشتری را تولید نمود. این بدان معنی است که در کشورمان باید همزمان با ورود ماشین آلات جدید صنعتی، تفکر قرار گرفته در ورای تولید آن ماشین صنعتی نیز وارد گردد. همچنین تفکر استفاده از دانش نوین، طریقه حل مسائل به صورت نوین، تربیت و استفاده از نیروهای جوان و مسلط به علم روز و صد البته فن آوری اطلاعات و هوشمند سازی و حذف متغییر انسانی در تصمیم سازی ها باید مورد نظر قرارگیرد.

به منظور رشد صنعت نساجی ایران همپای سایر کشورهای جهان می بایست راندمان و کیفیت تولید به حداکثر خود برسد. بهره وری بیش از 90 درصد، ارتباط موثر با بازار، برنامه ریزی های دقیق تولید، داشتن گزارشات در لحظه از تمامی فرآیندهای تولید و ارتباط میان بخش های تولید از جمله عواملی است که می تواند صنایع ما را به پیش براند. هدف انقلاب صنعتی چهارم به سمتی است که مدیران و سیاستگذاران کارخانجات بتوانند با تعامل و ارتباط مستقیم با ماشین آلات و گزارش هایی که در لحظه ایجاد می کنند بدون دخالت متغییرهای انسانی برنامه ریزی دقیق تولید و در لحظه انجام دهند. این نکته سبب می شود که مدیران ارشد، مدیران میانی و حتی کارگران بدانند براساس داده صحیح و حقیقی کارها به پیش می رود و تصمیم ها در جهتی است که کارخانجات بتوانند با حداقل هزینه و خرید ماشین آلات جدید حداکثر راندمان را ایجاد نمایند.

فایل های مرتبط
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال