پیام تسلیت به جناب آقای دکتر شاه بابایی

عضو محترم هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران


 

جناب آقای دکتر شاهبابایی، بدین وسیله مصیبت وارده را تسلیت عرض می نمائیم و برای جنابعالی و دیگر بازماندگان آرزوی صبر و سلامتی داریم.

جامعه متخصصین نساجی ایران

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال