جستجوی اعضاء
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام
 

آیین نامه اجرایی عضویت در جامعه

آئين نامه عضويت در

جامعه متخصصين نساجي ايران

مقدمه

اين آئين نامه درجهت آشنائي متخصصين و دست انداركاران صنايع نساجي با جامعه متخصصين نساجي ايران و نحوه عضويت دراين تشكل تدوين شده است وكليه مفاد قانوني اساسنامه ومصوبات گذشته مجامع عمومي و نيزآئين نامه هاي اجرائي هيات مديره درجهت پذيرش عضو و صدور كارت عضويت درآن لحاظ گرديده است .

از آنجائيكه تكميل فرم عضويت جامعه به منزله پذيرش اساسنامه جامعه مي باشد سعي شده است در اين آئين نامه به اهم مفاد اساسنامه كه مرتبط با اهداف و شرايط عضويت درجامعه مي باشد اشاره گردد هرچند كه علاقمندان  مي توانند متن كامل اساسنامه را از دبيرخانه جامعه دريافت و مطالعه نمايند .

جامعه مختصصين نساجي ايران پروانه فعاليت خود را از وزارت كشور اخذ نموده و اهداف آن مطابق ماده 4 اساسنامه به شرح زير ميباشد:

 • تبادل نظر و كسب اطلاعات و تجربيات در زمينه هاي مختلف صنايع نساجي و صنايع وابسته به آن از لحاظ علمي ، اقتصادي و فني به منظور حفظ و بهبود اين صنعت در سطح كشور

 • پيشنهاد و يا اقدام براي آموزش ويا تربيت نيروي انساني متخصص در زمينه هاي مختلف صنايع نساجي و صنايع وابسته به آن

 • ارائه و انجام تحقيقات علمي و صنعتي و همچنين ايجاد مراكز آمار و اطلاعات و انتشارات در زمينه صنعت نساجي و صنايع وابسته به آن بصورت غير انتقاعي و نيز انتشار هرگونه نشريه

       همچنين هيات مديره اين جامعه در آئين نامه اجرائي خود موارد زير را به عنوان وظايف هيات مديره تلقي نموده و علاقمند  به استفاده از ظرفيت هاي موجود دراين حوزه مي باشد:

 • تلاش در جهت تدوين استراتژي مناسب براي فعاليت هاي جامعه و نيز مستندنمودن امور جاري

 • تشكيل بانك اطلاعاتي متخصصين صنايع نساجي و تلاش در به روز رساني آن

 • ايجاد ارتباط با وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها ، شركتها، تشكل ها و ساير ارگانهاي دولتي و خصوصي درجهت

              معرفي جامعه متخصصين نساجي و ارائه خدمات فني و تخصصي به اين مراكز درجهت توسعه و پيشرفت

              صنايع نساجي كشور .

 • تلاش درجهت  برنامه ريزي و اجراي اين برنامه ها درجهت ارتقاي سطح علمي ، فني ، وتكنولوژيكي  متخصصين و

دست اندركاران صنايع نساجي و همسوئي با پيشرفتهاي  بين المللي در اين صنعت و صنايع وابسته  به آن

 •  همكاري نزديك با دانشكده هاي نساجي و سايرموسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي و آموزشي مرتبط با صنايع نساجي كشور درجهت تحقق  هرچه بيشتر سياست هاي آموزشي و ايجاد ارتباط مناسب بين دانشگاهها و صنايع درجهت انجام تحقيقات  كاربردي وتربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز صنايع  

 • انجام فعاليت هاي مطالعاتي درخصوص وضعيت صنايع نساجي كشور و مقايسه آن با ساير كشورها و نيز ارائه  راهكارها و پيشنهاد هاي كاربردي جهت اصلاح و وضع قوانين و مقررات مناسب

 • تلاش در جهت ارتقاي سطح دانش مديريت و كاربردي كردن دانش مديريت نوين درصنايع نساجي
 • تلاش در جهت ارتقاي سطح علمي و آموزشي متخصصين نساجي از طريق برگزاري  سمينارها و كنفرانس ها و نيز كارگاههاي آموزشي- تخصصي با بهره گيري از اساتيد و صاحبنظران داخلي و خارجي
 • تلاش در جهت جلب مشاركت صنايع و ساير ارگانها درجهت حمايت ازجامعه متخصصين نساجي و برقراري ارتباط مناسب با آنها
 • تلاش درجهت بهبود وضعيت استخدامي مهندسين و متخصصين نساجي و ارائه راهكارهاي مناسب براي سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال براي متخصصين
 • سازماندهي و حمايت از فعاليت هاي گروهي متخصصين و بهره گيري از خدمات و  امكانات مناسب  براي فعاليت هاي گروهي نظير خدمات رفاهي ، آموزشي ، تورهاي نمايشگاهي ، بازديدهاي گروهي ، مسافرت هاي دسته جمعي و....
 • تلاش در جهت ارائه خدمات وتسهيلات مناسب به اعضاي جامعه و افزايش تعداد اعضاي اين تشكل
 • استفاده از ابزارهاي ارتباطي و اطلاع رساني جهت جلب مشاركت اعضا و ارائه خدمات به آنها نظير سايت اينترنتي ، بانكهاي اطلاعاتي مناسب و انتشار مجلات و نشريات وحضور در نمايشگاهها و اجتماعات مختلف و ....
 • تشكيل كميته هاي تخصصي و غير تخصصي درصنايع نساجي و فعال سازي و ارائه عملكرد مناسب دراين حوزه
 • تقويت روح هماهنگي و همكاري در بين گروههاي مختلف فعال در صنايع نساجي و همكاري با كليه تشكلها ،سازمانها و نهادهاي فعال در حوزه صنايع نساجي درجهت تحقق اهداف جامعه متخصصين نساجي كه همانا رشد و اعتلاي صنايع نساجي كشو راست .
 • تلاش و برنامه ريزي درجهت تشكيل سازمان نظام مهندسي نساجي ايران

درخصوص نحوه و شرايط عضويت درجامعه متخصصين نساجي ايران لازم به توضيح است كه :

طبق ماده 6 اساسنامه هر شخص در رشته  مهندسي نساجي (كليه گرايش ها ) كه داراي شرايط زير باشد مي تواند با تصويب هيات مديره به عضويت رسمي درآيد .

 1. داشتن مدارك تخصصي مورد تائيد مراجع رسمي كشور در زمينه نساجي (فقط اعضاي پيوسته )

 2. پذيرفتن مفاد اساسنامه

 3. محروم نبودن از حقوق اجتماعي

 4. داشتن حسن شهرت حرفه اي و اجتماعي

ماده 7 اساسنامه نيز به انواع عضويت جامعه اشاره نموده بدين ترتيب كه جامعه داراي دو نوع عضو خواهد بود:

 1. اعضاي پيوسته كه داراي حق راي بوده و مكلف به پرداخت حق عضويت مي باشند و اعضا اصلي محسوب  مي شوند.

 2. اعضاء افتخاري از بين دانشمندان ايراني و غير ايراني كه داراي مطالعات و تحقيقات علمي ممتاز بوده و با پيشنهاد هيات مديره توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند .

تبصره 1 :

اعضاي افتخاري غير ايراني بايد هم راستا با اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران باشند و يا حداقل همسو با اهداف استكبار جهاني نبوده و به تائيد كميسيون ماده10 رسيده باشد .

با عنايت به موارد فوق ، اين آئين نامه در 5 ماده ،4 بند و13  تبصره درمورخ 85/9/6 به تائيد هيات مديره جامعه متخصصين نساجي ايران رسيده است و بديهي است از تاريخ تصويب لازم الاجرا ميباشد .

ماده 1 ) مطابق مصوبات هيات مديره و مجمع عمومي درخصوص بهره گيري بيشتر از ظرفيت ها و پتانسيل هاي متخصصين نساجي شاغل در صنايع نساجي كشور و نيز بهره گيري ازتوانمندي هاي متخصصين نساجي كه داراي تحصيلات دانشگاهي نيستند ولي سالهاست كه بطور تجربي دراين صنعت شاغل مي باشند و نيزمشاركت بيشتر دانشجويان و دانشگاهيان در فعاليت هاي جامعه اين ماده در 4 بند و 4 تبصره به شرح زير اعلام ميگردد .

بند الف ) كليه دانشجويان و دانش آموختگان نساجي كه در مراكز آموزش عالي دوره تحصيلي نساجي را در مقاطع مختلف گذرانيده و داري مدرك تحصيلي  باشند .(مي توانند با رعايت ضوابط و آئين نامه هاي موجود به عضويت غير پيوسته جامعه درآيند )

بند ب )  كارشناساني كه داراي تحصيلات دانشگاهي مرتبط بوده و ارتباط رشته تحصيلي و تخصصي و صلاحيت فني وكاربردي آنها به تائيد هيات مديره رسيده باشد همانند فارغ التحصيلان رشته هاي طراحي پارچه و گرايش هاي مشابه مانند مهندسي پوشاك ، فرش ، طراحي لباس و... .(مي توانند با رعايت ضوابط و آئين نامه هاي موجود به عضويت غير پيوسته جامعه درآيند )

بند ج ) كليه دانش آموختگان رشته هاي مهندسي نساجي در خارج ازكشور كه مدرك تحصيلي آنها  به تائيد وزارت علوم تحقيقات فناوري رسيده باشد مي توانند مطابق ضوابط و شرايط اساسنامه به عضويت اصلي جامعه در آيند ودر صورت عدم تائيد توسط وزارت علوم مي توانند مطابق شرايط بند الف به عضويت غير پيوسته جامعه در آيند.

بند  د)  كليه فعالين و دست اندركاران صنايع نساجي و پوشاك كه داراي مدرك تحصيلي مهندسي نساجي  نيستند ولي به لحاظ فني و تجربي وتخصصي داراي تجارب و تخصصهاي موثر و مفيدي در ارتباط با صنايع نساجي مي باشند و حضورشان مي تواند براي جامعه از نظر مادي ،معنوي و تخصصي منشاء اثر و پيشرفت باشد ونيز اعضاي كميته هاي تخصصي به تائيد هيات مديره مي توانند  نسبت به عضويت بطور غير پيوسته مطابق ضوابط و آئين نامه هاي موجود اقدام نمايند .

 • تبصره 2) حق عضويت اعضاي غير پيوسته نيز مطابق حق عضويت اعضاي پيوسته ميباشد .

 • تبصره 3) براي كليه اعضاي غير پيوسته نيز كارت صادر ميگردد .

 • تبصره 4) مطابق اساسنامه ، اعضاي غير پيوسته داراي حق راي نمي باشند و نمي توانند نامزد انتخابات  هيات مديره جامعه شوند.

 •   تبصره 5) بديهي است اعضاي پيوسته درصورتي در انتخابات  و مجامع جامعه داراي حق راي  مي باشندكه حق عضويت خود را پرداخت كرده و بعنوان عضو اصلي ، عضويت آنها داري اعتبار باشد .

ماده2 ) كليه اعضاي پيوسته و يا غير پيوسته جامعه مادامي كه حق عضويت پرداخت مي كنند بعنوان عضو اصلي پيوسته و يا عضو اصلي غير پيوسته مي توانند از خدمات و تسهيلات جامعه بهره مند گردند .

تبصره 6 ) متن كارتهاي  عضويت براي اعضاي پيوسته بصورت فارسي و لاتين وبراي اعضاي غير پيوسته تنها به زبان فارسي خواهد بود .

تبصره 7 )

الف ) براي اعضاي ده ساله ، پيوسته و غير پيوسته ، كارت عضويت طلائي رنگ PVC صادر ميگردد .

ب   ) براي اعضاي پنج ساله ، پيوسته و غير پيوسته، كارت عضويت نقره اي رنگ PVC صادر ميگردد .

ج    ) براي اعضاي سه ساله ، پيوسته و غير پيوسته ، كارت عضويت سفيد رنگ PVC صادر ميگردد .

د     ) براي اعضاي يكساله ، پيوسته و غير پيوسته ، كارت عضويت معمولي صادر ميگردد .

تبصره 8 ) كارت هاي عضويت داراي شماره عضويت منحصر بفرد  و باركد ميباشند .

ماده 3) شرايط عضويت و مدارك مورد نياز :

1- داشتن تابعيت ايراني (براي اعضاي پيوسته و غير پيوسته ) ويا  تابعيت يكي از كشورهايي كه داراي  روابط ديپلماسي با ايران مي باشند  (براي اعضاي افتخاري )

2- تابعيت يكي از اديان رسمي كشور

3- پركردن فرم درخواست عضويت ( كه به منزله پذيرش اساسنامه جامعه مي باشد )

4- ارائه كپي مدارك تحصيلي و كپي شناسنامه

5- پراخت حق عضويت

6- دو قطعه عكس 4*3 رنگي

ماده 4) ميزان حق عضويت

مطابق اساسنامه ميزان حق عضويت سالانه جامعه  بر اساس تصميم و راي مجمع عمومي جامعه بطور سالانه تعيين ميگردد.

تبصره 9 ) هيات مديره مي تواند جهت تسهيل در امور تمديد عضويت  اعضا نسبت به دريافت حق عضويت سه ساله ، پنج ساله و ده ساله ، اقدام و اعضا را متناسب به ميزان حق عضويت پرداختي به عضويت سه ساله ، پنج ساله و ده ساله جامعه درآورد .

تبصره 10 ) هيات مديره بايد درخصوص سپرده گذاري حق عضويت هاي اعضا درحساب جاري جامعه  اقدام كه از محل سود سپرده ها ، بخشي از هزينه هاي جاري جامعه را تامين نمايد .

تبصره 11 ) كارت ها تا پايان تاريخ اعتبار كارت معتبر است و تغييرات حق عضويت شامل اين افراد نمي شود

ماده 5 ) پايگاه اطلاعات اعضاء

هيات مديره موظف به نگهداري و صيانت  از اطلاعات اعضا مي باشد و  بايد نسبت به تهيه بانك اطلاعات مناسب اقدام و كليه اطلاعات فرم هاي عضويت را دربانك اطلاعاتي رايانه اي نگهداري نمايد و نسبت به بروز رساني آن اقدام نمايد.

تبصره 12) اعضاء موظف مي باشند هرگونه تغيير نشاني ويا ساير اطلاعات فرم عضويت را به جامعه اطلاع دهند درغير اينصورت جامعه نسبت به مشكلات احتمالي  پاسخگو  نخواهد بود .

تبصره 13) كليه اعضاي جامعه ملزم به رعايت وحفظ شئونات واعتبار جامعه درحوزه هاي مختلف بوده و موظف به رعايت اخلاق حرفه اي مهندسي مي باشند ودرصورت عدم رعايت اين موارد نسبت به لغو عضويت آنها اقدام خواهد شد.

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال