جستجوی اعضاء
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام
 

دوره پنجم

اعضای اصلی هیئت مدیره


دکتر شاهین کاظمی

سابقه عضویت در جامعه: از سال 1385
متولد: 1360
سمت فعلی: رئیس هیئت مدیره شرکت پارسیان پلی تکس
تحصیلات:
- کارشناس مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
-کارشناسی ارشد مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- دکتری مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سوابق و تجربیات:
- مدیر پژوهش و توسعه شرکت رنگین نخ دماوند
- مشاور پژوهش و توسعه پتروشیمی شهید تندگویان
- مدیر پروژه شرکت الیاف سینا دلیجان
- مدیر پروژه شرکت نخ BCF پل یاستر صنی عآور – نخ ساچ
- مشاور پروژه شرکت الیاف پل یاستر کاسپین
- مدیر پروژه شرکت عطرین نخ - گروه صنعتی گلریز قم
- مشاور پروژه شرکت الیاف پرسپولیس
- رییس هیأت مدیره شرکت پارسیان پل یتکس
- فعالیت پژوهشی در مرکز تحقیقات الیاف مصنوعی دانشگاه صنعتی توکیو-ژاپن
- مدرس مدعو دوره های ایمنی صنعت نساجی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
- استاد مدعو دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه کار قزوین، دانشگاه علم و فرهنگ
- خزانه دار و عضو هیئت مدیره دوره چهارم جامعه متخصصین نساجی ایران

 


مهندس میرمحمد تقی دانایی هوشیار

سابقه عضویت در جامعه: از سال 94
متولد: 1346
سمت فعلی: مدیرعامل شرکت نساجی حجاب
تحصیلات:
- کارشناس مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی اصفهان
سوابق و تجربیات:
- شرکت بافته های فومنات ) معاون سالن رنگرزی و تکمیل(
- شرکت فخر ایران ) سرپرست رنگرزی - رئیس سالن رنگرزی و چاپ و تکمیل
- رئیس کنترل کیفیت - معاونت مهندسی صنعتی - مدیرتولید و معاون کارخانه(
- شرکت ترومل و بافت ایرانشهر )مدیرکارخانه و قائم مقام مدیرعامل - مدیرعامل(
- شرکت الوان ثابت )مدیرعامل و عضو هیئت مدیره(
-شرکت روین شیمی )نماینده دای استار درایران - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره(
- شرکت ایران مرینوس )مدیرعامل(
- شرکت نساجی حجاب )مدیرعامل و عضو هیئت مدیره(
- مشاور شرکت نخکار
- مشاور شرکت نساجی وال

 


 مهندس خشایار فرزاد

سابقه عضویت در جامعه: از سال 89
متولد: 1354
سمت فعلی: مدیر فروش شرکت سولتکس ایران
تحصیلات:
- كارشناسي مهندسي شيمي نساجی و علوم الياف، دانشگاه صنعتي اميركبير
- كارشناسي ارشد مهندسي شيمي نساجی و علوم الياف، دانشگاه صنعتي اميركبير
سوابق و تجربیات:
- مسئول فروش بخش نساجي شركت هنكل آلمان )ايران كوگني س(
- مدير فروش و تداركات داخلي شركت سمندگستر شيمي )ادامه فعاليت هنكل(
- مدير فروش و مدير بازرگاني شركت استارتكس
- مدیر فروش شرکت سولتکس ایران
- تدریس در دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی
- کارشناس رسمی دادگستری

 


مهندس بهرام حریری

سابقه عضویت در جامعه: از سال 85
متولد: 1341
سمت فعلی: مدیر عامل شرکت مانا نسج پارس
تحصیلات:
- کارشناس مهندسی تکنولوژی نساجی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
سوابق و تجربیات:
- کارشناس نخ پتو و هایبالک در کمیته توزیع نخ وزارت صنایع و معادن
- مدیر کارخانه شرکت تولیدی آرتا
- مدیر فروش شرکت نساج ماشین
- مدیر عامل شرکت بهریسان
- مدیر عامل شرکت جوراب آرین

 


مهندس عبدالحمید فیضی

سابقه عضویت در جامعه: از سال 86
متولد: 1332
سمت فعلی: مشاور گروه صنعتی نیکو
تحصیلات:
- کارشناس مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سوابق و تجربیات:
- سرپرست دفتر برنام هریزی و کنترل تولید کارخانجات ریسندگی و بافندگی فخر ایران
- مدیرکارخانجات و عضو هیئت مدیره کارخانجات فرش اکباتان
- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کارخانه گلریس
- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت گونی بافی محمود آباد
- مدیرعامل شرکت نخ ایران
- مدیرکارخانه و مشاور هیئت مدیره در امور پروژه شرکت ابهرنقش
- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ابهر ریس
- معاونت بازرگانی گروه صنعتی نیکو
- مشاور کارخانجات فرش گیلان، ایران پوپلین، ایران برزنت، نساجی بروجرد
- عضو کمیسیون موضوع ماده 22 ) نماینده مدیران( در استان زنجان
- عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان و هیئ تهای حل اختاف سازمان
تأمین اجتماعی و امور مالیاتی
- عضو هیئت مدیره شرکت نساجی خسروی خراسان

 


 مهندس شهرام شاه بابایی

سابقه عضویت در جامعه: از سال 88
متولد: 1355
سمت فعلی: مدیرعامل شرکت شیمی فرایند
تحصیلات:
- کارشناس مهندسی تکنولوژی نساجی، دانشگاه آزاد یزد
- کارشناس ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی، دانشگاه آزاد یزد
- دانشجوی دكتري مهندسی تکنولوژی نساجی، دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
سوابق و تجربیات:
- مدیرکارخانه شرکت زانتوس
- مدیرکارخانه مجتمع صنعتی یزد
- مدیر تولید شرکت بافت محبوب یزد
- مدیر تولید گروه صنعتی گلبافت
- مشاور فنی ریسندگی و بافندگی پتوی نگار یزد
- مدیر تولید صنایع نساجی قروه
- مدیر فنی صنایع طراحان دوخت

 

 


دکتر سیما حب
یبی

سابقه عضویت در جامعه: از سال 86
متولد: 1355
سمت فعلی: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهر ری
تحصیلات:
- کارشناس مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی اصفهان
- کارشناس ارشد مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه آزاد تهران جنوب
- دکترای مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
سوابق و تجربیات:
- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شهر ری
- مدیر گروه مهندسی پوشاک دانشگاه آزاد شهر ری
- مشاور علمی شرکت نیک بسپار
- مدیر بازرگانی شرکت نساجی لاله مهرگان

 

 


دکتر فرشید شریف نژاد

سابقه عضویت در جامعه: از سال 86
متولد: 1351
سمت فعلی: مدیر گروه و عضو هیئت علمی دانشگاه
کار قزوین
تحصیلات:
- کارشناس مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی اصفهان
-کارشناسی ارشد مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- دکتری مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سوابق و تجربیات:
- مدیر گروه رشته فرش دستباف موسسه آموزش عالی الغدیر خرم آباد لرستان
- مشاور تحقیقات و مشاور مدیر عامل شرکت تحقیقاتی خدماتی ساتر سبز
- مشاور تحقیقات اداره آماد عمومی سپاه
- مشاور تحقیقات و مشاور مدیر عامل شرکت کفش بهمن
- مشاور تحقیقات و مشاور مدیر عامل کارخانجات یزد باف
- مشاور تحقیقات و مشاور مدیر عامل کارخانجات نساجی بروجرد
- مشاور کارخانه نساجی مقدم
- مدیر تولید کارخانه کشمیران
- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسی مشاور منسوجات ارمغان تدبیر
- عضو هیات مدیره شرکت مهندسی مشاور تدبیر تکس صنعت
- مشاور شرکت نساجی هلال ایران

 

 


مهندس حامد فرد اسماعیل پور

سابقه عضویت در جامعه: از سال 93
متولد: 1362
سمت فعلی: رئیس هیأت مدیره شرکت تولیدی
پوشاک غنچه
تحصیلات:
- کارشناسی مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد شهر ری
- کارشناسی ارشد مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
- دانشجوی دکترای مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
سوابق و تجربیات:
- رئیس هیأت مدیره شرکت تولیدی پوشاک غنچه
- مدیر فروش شرکت تولیدی پوشاک غنچه
- مدیر فروش تولید پارچه غنچه
- مدیرتولید شرکت کانون تولید ایران

 

 

 

اعضای علی البدل هیئت مدیره

 

 

مهندس ناصر زجاجی مجرد

سابقه عضویت در جامعه: از سال 90
متولد: 1335
سمت فعلی: مشاور کارخانجات نساجی
تحصیلات:
- کارشناس مهندسی تکنولوژی نساجی، دانشگاه آزاد کاشان
سوابق و تجربیات:
- مدیر سالن بافندگی ماکویی کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
- مدیر تولید شرکت بافت پارس
- مدیر شرکت بافته مازندران
- مدیر بافندگی کارخانجات فاستونی مقدم
- مدیر واحد صنعتی کارخانجات پاکریس سمنان
- مسئول واحد تحقیق و توسعه کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
- مدیر واحد مهندسی صنعتی کارخانجات ایران ترمه قم
- مشاور مدیرعامل شرکت کن فکار رشت
- مسئول بررسی کیفیت بافت بلوچ ایرانشهر
- مدیر شرکت نساجی خوب کاشان
- مدیر مهندسی صنعتی شرکت فرش سهند کاشان
- مدیر کنترل کیفی و تولید شرکت نساجی خوی

 

 

 

مهندس گلناز موسوی

سابقه عضویت در جامعه: از سال 85
متولد: 1352
سمت فعلی: رییس گروه نرخ سنجش کیفیت سازمان
ملی استاندارد ایران
تحصیلات:
- کارشناس مهندسي تکنولوژی نساجی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت صنایع نساجی، دانشگاه آزاد علوم
تحقیقات تهران
سوابق و تجربیات:
- کارشناس کنترل کیفیت کارخانجات مقدم
- مخترع ساماندهی هوشمند تشخیص و ارزیابی درجات تغییر رنگ
- دبیر تدوین استانداردهای ملی متعدد
- پژوهشگر و کارمند نمونه سال چندین نوبت در پژوهشگاه استاندارد
- عضو گروه های کمیته متناظر سازمان استاندارد
- همکاری در تدوین سند راهبردی ملی هنر صنعت فرش، کیف و کفش و چرم

 

 

 

دکتر روح الله باقرزاده
سابقه عضویت در جامعه: از سال 94
متولد: 1359
سمت فعلی: عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی
نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تحصیلات:
- کارشناس مهندسی تکنولوژی نساجی، دانشگاه آزاد اراک
- کارشناس ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- دكتري مهندسي تكنولوژي نساجي، دانشگاه صنعتي اميرکبير
سوابق و تجربیات:
- مشاور فنی شرکت تولید تجهیزات اداری نیلپر.
- گذراندن فرصت مطالعاتی در دانشگاه ديکين کشور استراليا
- عضو هیات موسس و شورای کانون هماهنگي دانشگاه و صنعت چرم و پوست
- مشاور عالي مديرعامل و مدیر تحقیق و توسعه، شركت توليد الياف پل يپروپيلن.
- مسئول پروژه flagship و همکاري در پروژ ههاي تحقيقاتي در «پژوهشكده مواد و
فناور يهاي پيشرفته در نساجی » دانشگاه صنعتي اميركبير
- مدیر كنترل يكفيت شركت سهامي نخ خمين

 

 

 

مهندس وحید قربانی

سابقه عضویت در جامعه: از سال 91
متولد: 1368
سمت فعلی: دانشجو دکتری مهندسی تکنولوژی نساجی
تحصیلات:
- کارشناس مهندسی تکنولوژی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- کارشناس ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- دانشجوی دکتری مهندسی تکنولوژی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سوابق و تجربیات:
- سردبیر و عضو هیئت تحریریه نشریه علمی-دانشجویی جولا
- دبیر کمیته نشریه انجمن علمی دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- همکاری در تدوین کتاب در زمینه مواد مرکب با دانشگاه صنعتی اصفهان
- تدریس در دانشگاه علمی - کاربردی
- همکاری پروژه ای با انجمن صنایع نساجی ایران
- همکاری پروژه ای با اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال