جستجوی اعضاء
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام
 

سایت های خبری,مطبوعاتی,اطلاع رسانی

مجله فايبر ژورنال
اخبار پنبه
سايت خبري نساجي
اتحاديه واردكنندگان نساجي امريكا
انجمن صنايع نساجي هند
اتحاديه صنايع مرتبط يا منسوجات بي بافت اروپا
بنيانگذار واژه شناسي , قوانين تكنيكي
سازمان محققين و مدرسين صنايع نساجي
انجمن دولتي نساجي
سايت اطلاع رساني متخصصين نساجي
مجله تخصصي پنبه
انجمن نساجي نورترن
انجمن ماشين آلات نساجي فرانسه
ُسايت خبري جامع نساجي
انجمن بين المللي پارچه هاي صنعتي
انجمن توليدكنندگان الياف آمريكا
انجمن تكنولوژي و پوشاك
سايت خبري رايگان نساجي
مجله نساجي هند
سايت هفته نساجي و پوشاك
آمارو اطلاعات پنبه
سايت خبري نساجي
انجمن طراحان و رنگرزان
اطلاعات كاملي در خصوص پنبه
فدراسيون بين المللي پوشاك
انستيتو نساجي
انجمن الياف نساجي و محصولات جانبي
سايت خبري نساجي
fibre to fashion
سايت اطلاع رساني نخ و لياف
مجله منسوجات بي بافت
انجمن جهاني بي بافت
انجمن جهاني بي بافت
انجمن منسوجات صنعتي
سايت اطلاع رساني جهاني نساجي
سايت اطلاع رساني آسيائي نساجي
شبكه جهاني نساجي
مجله نساجي در تركيه
مجله نساجي افريقائي و خاورميانه اي
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال