نمایشگاه ایرانتکس 2017 (13 تا 16 شهریور _ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران)